Skip to main content

Betina Voetmann

Betina Voetmann

Indhold

  Jeg hedder Betina og er årgang 1975. Jeg er uddannet pædagog (2001) og har arbejdet med børn i alderen 0-3 år det meste af tiden.

  Jeg arbejder meget med selvhjulpenhed, er ude i al slags vejr, nyder at udforske naturen og hvordan man kan bruge uderummet sammen med børnene både i min egen have og i nærområdet. Det er vigtigt for mig, at jeres barn føler sig set og anerkendt.

  Jeg bor sammen med min mand Paw, som arbejder som tømrer. Sammen har vi Marley fra 2012, Robin fra 2009 og Luka fra 2008. Luka er autist og går på Sydbyskolen og bliver derfor hentet og kørt hjem i taxa hver dag.

  Jeg har i mange år arbejdet i vuggestue og valgte i 2019 at skifte til Dagplejen for at arbejde i et lille miljø med mere nærvær og et tættere forældresamarbejde.

  Jeg synes, at den udvikling børnene går igennem fra 0-3 år, er fantastisk og meget spændende. Det er vigtigt for mig, at både barn og forældre føler sig trygge og set, især i modtagelsen.

  Hverdagen i min dagpleje

  Aktiviteter inde kan være en motorikbane, hvor barnet øver sig i at klatre, hoppe, øver sig i at balancere og får trænet sine muskler. Vi synger med fagter, laver sanglege, læser bøger, hvor sproget bliver trænet og udviklet. Ofte vil jeg lægge sangene og fagterne op på nemBørn, så I kan synge med barnet derhjemme.

  Der er tid til fordybelse i forskellige lege, enten i samspil med mig, de andre børn eller alene. Der kan være forskellige kreative aktiviteter som at tegne eller male, som alt sammen udvikler og træner barnets finmotorik og følesansen, når der bliver rørt ved de forskellige materialer.

  Ude kan det være aktiviteter som at undersøge forskellige dyr eller planter, opleve lydene/duftene i naturen, hoppe i vandpytter, lege med vådt og tørt sand, gå på bare fødder i græsset, sandet og så videre. Her bruger barnet sine sanser lytte/dufte/mærke.

  Barnet bruger kroppen ved den gamle grusgrav, på naturlegepladsen ved engen og skoven ved Lov, hvor der bliver klatret, hoppet, balanceret og rullet ned ad bakker. Ved engen er der en fold, hvor der er får, fra forår til efterår, som vi kommer tæt på og indimellem fodrer med brød.

  Vi vil som udgangspunkt komme ud hver dag enten i haven eller på tur og i al slags vejr.

  Opstart

  For at det bliver en nemmere opstart for dit barn, tilbyder jeg, at I kan komme på besøg en gang om ugen i måneden op til opstart.

  Den første uge, barnet starter, kan se sådan ud:

  Dag 1: besøg med mor eller far en times tid

  Dag 2: hvis dagen før er gået godt, sige farvel og lade barnet blive hos mig 1 time

  Dag 3: gentagelse af dagen før

  Dag 4: barnet bliver længere og er med til et måltid

  Dag 5: barnet prøver at sove lur og er med til et måltid

  Børn er forskellige og hvad der virker for en, virker måske ikke for en anden. Derfor er det vigtigt at se på det enkelte barn og planlægge opstarten i samarbejde med jer forældre, da I kender jeres barn bedst.

  Kost

  Hos mig vil der overvejende blive serveret økologisk kost. Jeg følger Næstved Kommunes kostpolitik.

  Der vil som oftest være hjemmebagte boller at finde til morgenmad samt til formiddags- og eftermiddagsmaden.

  For mig er måltidet ikke kun det at spise; det er en læring med mange aspekter. Der bliver øvet både fin- og grovmotorik, sanserne bliver brugt ved at smage, dufte og røre. Der trænes selvhjulpenhed, når barnet selv kravler op og ned, når der bliver dækket bord og ryddet op bagefter, selv hælde op, smøre selv, sende skåle videre, samt fællesskab i måltidet.

  Sproget bliver brugt, når vi taler om maden.

  Husdyr

  2 Katte

  Efteruddannelse

  Forrige Næste