Skip to main content

Heidi Larsen

Heidi Larsen

Indhold

  I mit arbejde med børnene lægger jeg stor vægt på at give dem en rolig og forudsigelig hverdag i hjemlige omgivelser, så de føler sig trygge, anerkendt og elsket. Der skal være tid til fordybelse og masser af kys, kram og nærvær.

  Det er vigtigt for mig, at børnene bliver inddraget i simple hverdagsting samt får oplevelser som stimulerer deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, så de får mulighed for at udvikle deres færdigheder.

  Som DGI-dagplejer og Mindful dagplejer kan jeg tilbyde en spændende hverdag med en masse fysisk aktivitet, leg, glæde og bevægelse; men også en masse ro gennem børnemeditation og børneyoga.

  Jeg glæder mig til at byde jer velkommen hjemme hos mig og ser frem til et åbent og godt samarbejde om jeres barn.

  Jeg hedder Heidi og er årgang 1971 – jeg blev ansat som dagplejer i september 2016.

  Jeg er gift med Erik og sammen bor vi i et dejligt hus på Figenvej i Næstved. Det er et røgfrit hjem med masser af plads både inde og ude. Vi har store grønne områder, stier og skov omkring os.

  Jeg er uddannet kontorassistent, men har brugt meget af min fritid på at arbejde med børn som svømmetræner/instruktør, samt som livredder; så min store glæde ved at arbejde med børn fik mig til at tage springet, og jeg har aldrig fortrudt, at jeg skiftede kontoret ud med jobbet som dagplejer.

  Hverdagen i min dagpleje

  Hverdagen hos mig er selvfølgelig præget af de 6 læreplanstemaer og den læreplan, som vi arbejder med. Det er vigtigt for mig at inddrage børnene i simple hverdagsting, hvor børnene får mulighed for at udvikle deres færdigheder i et positivt læringsmiljø.

  1: Barnets alsidige personlige udvikling: Barnet lærer om sine følelser, og lærer at bede om hjælp til svære ting. Det er også her barnet lærer at vente på tur.

  2: Sociale kompetencer: Barnet lærer at være sammen med andre børn i små og store grupper, samt at være med til at bestemme, hvad vi skal lave. Det er her, vi lærer at dele legesager med hinanden og være en god ven.

  3: Kommunikation og Sprog: Jeg vil sætte ord på ting, vi laver sammen, synge, læse historier og bruge baby-/børnetegn. Jeg har gode erfaringer med, at børnene, inden de har et talt sprog, kan gøre opmærksom på sult, tørst, træthed med mere. Det sparer dem for frustrationer, når de bliver forstået – både i dagplejen og derhjemme.

  4: Krop, sanser og bevægelse: Her lærer vi at kende vores krop, og oplever glæden ved at bevæge os. Vi kravler, går, triller, hopper, løber, danser og lærer også at spise sundt. Vi finder den indre ro og lader op gennem sjove børnemeditationer og yoga, som også hjælper os til at få en bedre koncentrationsevne og opmærksomhed.

  5: Natur, udeliv og science: Vi er, så vidt det er muligt, ude hver dag, for at bruge vores sanser i naturen. Vi lærer at være gode ved dyr og planter. Vi lærer at kende forskel på årstiderne, blandt andet om det er varmt eller koldt.

  6: Kultur, æstetik og fællesskaber: Vi lærer at tegne, male og lave skulpturer for eksempel af ting fra naturen. Vi synger, spiller og lytter til musik og leger sanglege. Vi lærer at kende mønstre, figurer, former og farver. Vi får også kendskab til noget om traditioner og højtider.

  Hver anden uge tager vi i PLUS-tilbud (legestue) på Plantevej. PLUS-tilbuddet er blandt andet indrettet, så vi rigtig kan have fokus på at udfordre og stimulere børnene motorisk. Når vi er i legestuen, er vi cirka 3 dagplejere sammen, plus en masse skønne børn. Børnene oplever og øver sig derved også i at være/begå sig i større forsamlinger.

  Brobygning med en børnehave er også en vigtig del, som gør barnet klar til det videre forløb til børnehaven. Vi besøger børnehaven 1 gang om måneden.

  Opstart

  Opstarten i dagpleje er utrolig vigtig, og hvor længe en indkøring tager og hvordan, er meget forskellig. Nogle børn har brug for meget nærvær og tryghed med forældrene, andre er hurtigere klar til den nye hverdag. Vi tager indkøringen i barnets tempo og i tæt samarbejde. Det betyder meget, at I er trygge og tror på, at jeres barn har det godt hos mig, ellers vil jeres barn fornemme, hvordan I har det og vil reagere på det.

  Når barnet starter op hos mig, bruger jeg ofte 1 uge. Dette kunne se sådan ud:

  Dag 1:            Barnet er her fra cirka 9.00 til cirka 10.00 sammen med mor eller far.

  Dag 2:            Barnet er her fra cirka 9.00 til 9.15 sammen med mor eller far – 9.15 går vi ud og vinker og så er barnet alene til ca. 10.30.

  Dag 3:            Barnet kommer ved 9-tiden, spiser frokosten sammen med os og hentes ved 11.30-tiden

  Dag 4:            Barnet kommer ved 9-tiden, spiser frokost og sover til middag. Barnet hentes efter middagsluren

  Dag 5:            Barnet følger en hel dag.

  Det er helt normalt, at børn vil reagere med gråd, når det starter i dagpleje. Indtil barnet har fået erfaringer med afleveringen og hverdagen, vil det gradvist blive mere tryg ved mig og hverdagen.

  Inden barnet starter, vil jeg holde et kontaktmøde, hvor jeg hilser på jer forældre og jeres barn. Her vil jeg fortælle om dagplejen og I fortæller om jeres barn.

  Jeg lægger stor vægt på forældresamarbejdet. Derfor er tillid og åbenhed vigtigt, så vi sammen kan give jeres barn en god og tryg tid i dagplejen.

  Kost

  Jeg serverer en sund og varieret kost til dit barn, med masser af frugt og grønt. Jeg følger Dagplejens kostpolitik og regler for økologiske produkter.

  Ved måltidet er det vigtigt for mig at skabe en rolig og hyggelig atmosfære, hvor børnene, alt efter alder og udvikling, hjælper til med at gøre klar, dække bord, lave mad, øse op, spise og drikke selv, samt tage af bordet og smide rester i affaldsspanden, når vi er færdige, for blandt andet at styrke barnets selvstændighed og selvhjulpenhed.

  Husdyr

  Jeg har et akvarie med guppyer, som er til stor fornøjelse for børnene.

  Efteruddannelse

  For at dygtiggøre mig som dagplejer kommer jeg løbende på kurser. Jeg har blandt andet været på:

  Førstehjælpskursus (opfriskes cirka hvert andet år)

  Kursus i kompetencehjul, Styrkede Pædagogiske læreplaner, NemBørn

  Naturkursus med naturvejleder Kari Hald

  Kursus om nyankomne tosprogede børn i dagtilbud

  Kursus i Krop, leg og bevægelse som pædagogisk redskab v/Balder Brøndsted

  Certificeret DGI Dagplejer (idrætsdagplejer)

  Certificeret Mindful Dagplejer

  Forrige Næste