Skip to main content

Uddybelse af samtykke til AULA

Samtykke til overdragelse af oplysningerne institutionerne i mellem.

Må barnets oplysninger videregives mellem dagpleje, institution og skole

Med denne samtykke i AULA giver jeg hermed tilladelse til at dagplejekontoret, institutionspersonalet og skolens, som led i deres samarbejde, må videregive nødvendige oplysninger om mit barn til hinanden i forbindelse med overgangen til børnehave, ved skolestart samt ved fritidshjemstilbud. 

Der kan videregives fortrolige oplysninger om helbred, pædagogiske behov, samt forældremyndighed og samværsaftaler?

Kontakt

Dagplejen Næstved Kommune

Farimagsvej 65, 1 sal 4700 Næstved

Telefon 5588 7070

E-mail dagplejen@naestved.dk