Gå til hovedindhold

Erik Peter Reinhold Larsen

Dagplejer Erik Peter Reinhold Larsen

Indhold

  Jeg hedder Erik og er årgang 1973. Jeg er gift med Heidi som også er dagplejer.

  Heidi startede som dagplejer i 2016, og jeg selv i maj 2022.

  Vi bor for enden af Figenvej i Næstved, hvor vi er helt tæt på Rønnebæk fælled. Det er et skønt område med skove og græsningsarealer for køer og får. Det er heller ikke ualmindeligt, at vi ser rådyr lige i nærheden.

  Jeg er uddannet svagstrømsingeniør og har arbejdet med softwareudvikling i 22 år, inden jeg fik lyst til at prøve kræfter med at passe børn. Jeg har haft meget fornøjelse af at følge min kones arbejde med børnene i deres første dannelsesår. Det har været meget inspirerende!

  Vi glæder os til at give jeres barn en god og tryg start på livet!!

  Hverdagen hos os er præget af det pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer som er basis for den pædagogiske læreplan vi arbejder med.

  Det er vigtigt for os at inddrage børnene i simple hverdagsting, hvor børnene får mulighed for at udvikle deres færdigheder i et positivt læringsmiljø.

  1: Barnets alsidige personlige udvikling: Barnet lærer om sine følelser, og lærer at bede om hjælp til svære ting. Det er også her, de lærer at vente på tur.

  2: Sociale kompetencer: Barnet lærer at være sammen med andre børn i små og store grupper samt at være med til at bestemme, hvad vi skal lave. Det er her vi lærer at dele legesager med hinanden og være en god ven.

  3: Kommunikation og Sprog: Vi vil sætte ord på ting, vi laver sammen, synge, læse historier og bruge baby-/børnetegn. Vi har gode erfaringer med, at børnene, inden de har et talt sprog, kan gøre opmærksom på sult, tørst, træthed osv. Det sparer dem for frustrationer at blive forstået – både i dagplejen og derhjemme.

   4: Krop, sanser og bevægelse: Her lærer vi at kende vores krop, og oplever glæden ved at bevæge sig. Vi kravler, går, triller, hopper, løber, danser og lærer også at bruge vores smagssans. Vi finder den indre ro og lader op gennem sjove børnemeditationer og yoga, som også hjælper os til at få en bedre koncentrationsevne og opmærksomhed.

  5: Natur, udeliv og science: Vi er, så vidt det er muligt, ude hver dag for at bruge vores sanser i naturen. Vi lærer at være gode ved dyr og planter. Vi lærer at kende forskel på årstiderne, bl.a. om det er varmt eller koldt.

  6: Kultur, æstetik og fællesskaber: Vi lærer at tegne, male og lave skulpturer f.eks. af ting fra naturen. Vi synger, spiller og lytter til musik og leger sanglege. Vi lærer at kende mønstre, figurer, former og farver. Vi får også kendskab til noget om traditioner og højtider.

  Hver anden uge tager vi i PLUS-tilbud (legestue) på Plantevej. PLUS-tilbuddet er bl.a. indrettet, så vi rigtig kan have fokus på at udfordre og stimulere børnene motorisk. Når vi er i legestuen, er vi ca. 3 dagplejere sammen, plus en masse skønne børn. Børnene oplever og øver sig derved også i at være/begå sig i større forsamlinger.

  Brobygning med en børnehave er også en vigtig del, som gør barnet klar til det videre forløb til børnehaven. Vi besøger børnehaven 1 gang om måneden.

  Opstarten i dagpleje er utrolig vigtigt, og hvor længe en indkøring tager og hvordan, er meget forskellig. Nogle børn har brug for meget nærvær og tryghed med forældrene, andre er hurtigere klar til den nye hverdag. Vi tager indkøringen i barnets tempo og i tæt samarbejde. Det betyder meget, at I er trygge og tror på, at jeres barn har det godt hos os, ellers vil jeres barn fornemme, hvordan I har det og vil reagere på det.

  Når barnet starter op hos os, bruger vi ofte 1 uge. Det kan se sådan ud:

   

  Dag 1:       Barnet er her fra ca. 9.00 til ca. 10.00 sammen med mor eller far.

  Dag 2:       Barnet er her fra ca. 9.00 til 9.15 sammen med mor eller far. Kl. 9.15 går vi ud og vinker og så er barnet alene til ca. 10.30.

  Dag 3:       Barnet kommer ved 9-tiden, spiser frokosten sammen med os og bliver hentet ca. 11.30.

  Dag 4:       Barnet kommer ved 9-tiden, spiser frokost og sover til middag. Barnet bliver hentet efter middagsluren.

  Dag 5:       Barnet følger en hel dag.

  Det er helt normalt, at børn vil reagere med gråd, når det starter i dagpleje. Indtil barnet har fået erfaringer med afleveringen og hverdagen, vil det gradvist blive mere tryg ved os og hverdagen.

  Inden barnet starter, vil vi holde et kontaktmøde, hvor vi hilser på jer forældre og jeres barn. Her vil vi fortælle om dagplejen og I fortæller om jeres barn.

  Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet. Derfor er tillid og åbenhed vigtigt, så vi sammen kan give jeres barn en god og tryg tid i dagplejen.

  Vi serverer en sund og varieret kost til dit barn med masser af frugt og grønt. Vi følger Dagplejens kostpolitik og regler for økologiske produkter.

  Ved måltidet er det vigtigt for os at skabe en rolig og hyggelig atmosfære, hvor børnene, alt efter alder og udvikling, hjælper til med at gøre klar, dække bord, lave mad, øse op, spise og drikke selv, samt tage af bordet og smide rester i affaldsspanden, når vi er færdige for blandt andet at styrke barnets selvstændighed og selvhjulpenhed.

  Vi har et akvarie med guppyer, som er til stor fornøjelse for børnene.

  • Førstehjælpskursus (opfriskes hvert 2. år)
  • Foredrag: ”Al adfærd er kommunikation” v. Psykoterapeut Michel Gorju
  • Foredrag: ”Sanseintegration” v. Terapeut Vanda Hundrup.
  • DGI Børneyoga 2023
  • Læreplanskursus 2023
  Forrige Næste