Gå til hovedindhold

Heidi Marina Larsen

Heidi Larsen

Indhold

  Jeg hedder Heidi og er årgang 1971 – Jeg er gift med Erik, som også er dagplejer.

  Jeg har arbejdet som dagplejer siden september 2016 og fra maj 2022 sammen med min mand Erik.

  Vi bor i et dejligt hus på Figenvej i Næstved. Det er et røgfrit hjem med masser af plads både inde og ude. Vi har store grønne områder, stier og skov omkring os.

  Jeg er uddannet kontorassistent, men har brugt meget af min fritid på at arbejde med børn som svømmetræner/instruktør, samt som livredder, så min store glæde ved at arbejde med børn fik mig til at tage springet, og jeg har aldrig fortrudt at jeg skiftede kontoret ud med dagplejejobbet.

  I vores arbejde med børnene lægger vi stor vægt på at give dem en rolig og forudsigelig hverdag i hjemlige omgivelser, så de føler sig trygge, anerkendt og elsket. Der skal være tid til fordybelse og masser af knus, kram og nærvær.

  Det er vigtigt for os, at børnene bliver indraget i simple hverdagsting samt får oplevelser, som stimulerer deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, så de får mulighed for at udvikle deres færdigheder. 

  Som DGI dagplejer og Mindful Dagplejer kan jeg tilbyde en spændende hverdag med en masse fysisk aktivitet, leg, glæde og bevægelse; men også en masse ro gennem børnemeditation og børneyoga.

  Vi glæder os til at byde jer velkommen og ser frem til et åbent og godt samarbejde om jeres barn.

  Hverdagen hos os er selvfølgelig præget af de 6 læreplanstemaer og den læreplan, som vi arbejder med. Det er vigtigt for os at inddrage børnene i simple hverdagsting, hvor børnene får mulighed for at udvikle deres færdigheder i et positivt læringsmiljø.

  1: Barnets alsidige personlige udvikling: Barnet lærer om sine følelser og lærer at bede om hjælp til svære ting. Det er også her de lærer at vente på tur.

  2: Sociale kompetencer: Barnet lærer at være sammen med andre børn i små og store grupper, samt at være med til at bestemme hvad vi skal lave. Det er her vi lærer at dele legesager med hinanden og være en god ven.

  3: Kommunikation og Sprog: Vi vil sætte ord på ting vi laver sammen, synge, læse historier og bruge baby-/børnetegn. Vi har gode erfaringer med, at børnene, inden de har et talt sprog, kan gøre opmærksom på sult, tørst, træthed osv.; det sparer dem for frustrationer at blive forstået – både i dagplejen og derhjemme.

   4: Krop, sanser og bevægelse: Her lærer vi at kende vores krop, og oplever glæden ved at bevæge sig. Vi kravler, går, triller, hopper, løber, danser og lærer også at bruge vores smagssans. Vi finder den indre ro og lader op gennem sjove børnemeditationer og yoga, som også hjælper os til at få en bedre koncentrationsevne og opmærksomhed.

  5: Natur, udeliv og science: Vi er, så vidt det er muligt, ude hver dag, for at bruge vores sanser i naturen. Vi lærer at være gode ved dyr og planter. Vi lærer at kende forskel på årstiderne, bl.a. om det er varmt eller koldt.

  6: Kultur, æstetik og fællesskaber: Vi lærer at tegne, male og lave skulpturer f.eks. af ting fra naturen. Vi synger, spiller og lytter til musik og leger sanglege. Vi lærer at kende mønstre, figurer, former og farver. Vi får også kendskab til noget om traditioner og højtider.

  Hver anden uge tager vi i PLUS-tilbud (legestue) på Plantevej. PLUS-tilbuddet er bl.a. indrettet, så vi rigtig kan have fokus på at udfordre og stimulere børnene motorisk. Når vi er i legestuen, er vi ca. 3 dagplejere sammen, plus en masse skønne børn. Børnene oplever og øver sig derved også i at være/begå sig i større forsamlinger.

  Brobygning med en børnehave er også en vigtig del, som gør barnet klar til det videre forløb til børnehaven. Vi besøger børnehaven 1 gang om måneden.

  Opstarten i dagpleje er utrolig vigtigt, og hvor længe en indkøring tager og hvordan, er meget forskellig. Nogle børn har brug for meget nærvær og tryghed med forældrene, andre er hurtigere klar til den nye hverdag. Vi tager indkøringen i barnets tempo og i tæt samarbejde. Det betyder meget, at I er trygge og tror på at jeres barn har det godt hos os, ellers vil jeres barn fornemme, hvordan I har det og vil reagere på det.

  Når barnet starter op hos os, bruger vi ofte 1 uge. Indkøring kan se sådan ud:

  Dag 1:       Barnet er her fra ca. 9.00 til ca. 10.00 sammen med mor eller far.

  Dag 2:       Barnet er her fra ca. 9.00 til 9.15 sammen med mor eller far. 9.15 går vi ud og vinker og så er barnet alene til ca. 10.30. 

  Dag 3:       Barnet kommer ved 9-tiden, spiser frokosten sammen med os og bliver hentet ca. 11.30.

  Dag 4:       Barnet kommer ved 9-tiden, spiser frokost og sover til middag. Barnet bliver hentet efter middagsluren.

  Dag 5:       Barnet følger en hel dag.

  Det er helt normalt, at børn vil reagere med gråd, når det starter i dagpleje. Indtil barnet har fået erfaringer med afleveringen og hverdagen, vil det gradvist blive mere tryg ved os og hverdagen.

  Inden barnet starter, vil vi holde et kontaktmøde, hvor vi hilser på jer forældre og jeres barn. Her vil vi fortælle om dagplejen og I fortæller om jeres barn.

  Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet. Derfor er tillid og åbenhed vigtigt, så vi sammen kan give jeres barn en god og tryg tid i dagplejen.

   

  Vi serverer en sund og varieret kost til dit barn, med masser af frugt og grønt. Vi følger Dagplejens kostpolitik og regler for økologiske produkter.

  Ved måltidet er det vigtigt for os at skabe en rolig og hyggelig atmosfære, hvor børnene, alt efter alder og udvikling, hjælper til med at gøre klar, dække bord, lave mad, øse op, spise og drikke selv, samt tage af bordet og smide rester i affaldsspanden, når vi er færdige, for blandt andet at styrke barnets selvstændighed og selvhjulpenhed.

  Vi har et akvarie med guppyer, som er til stor fornøjelse for børnene.

  For at dygtiggøre os som dagplejere, kommer vi løbende på kurser. Jeg - Heidi - har blandt andet været på:

  Førstehjælpskursus (opfriskes cirka hvert 2. år)

  Kursus i kompetencehjul, Styrkede Pædagogiske læreplaner, NemBørn

  Naturkursus med naturvejleder Kari Hald

  Kursus om nyankomne tosprogede børn i dagtilbud

  Kursus i Krop, leg og bevægelse som pædagogisk redskab v/Balder Brøndsted

  Certificeret DGI Dagplejer (idrætsdagplejer)

  Certificeret Mindful Dagplejer

  Leg, lyd og fortælling (kursus i projekt ”små fødder”)

  Musik, leg og bevægelse (kursus i projekt ”små fødder”)

   

  Udover dagplejeregi har jeg - Heidi - deltaget i følgende relevante foredrag:

  Foredrag: ”Al adfærd er kommunikation” v. Psykoterapeut Michel Gorju

  Foredrag: ”Sanseintegration” v. Terapeut Vanda Hundrup.

   

  Forrige Næste