Gå til hovedindhold

Malene Regitse Søgaard Vigholt

Malene Vigholt

Indhold

  I dagligdagen vægter jeg nærvær og den gode tætte relation til børnene. Dette er med til at skabe trivsel og plads til læring og tilegnelse af nye kompetencer.

  Jeg har fokus på det gode samspil mellem barn og voksen og mellem børnene. Dette er med til at give børnene større forståelse af at være en del af et fællesskab og styrke den sociale kompetence.

  Jeg arbejder med at følge barnets spor og de gode initiativer. Det er med til at skabe selvværd og selvtillid og barnet føler sig set og anerkendt.

  Jeg sætter ord på børnenes og mine egne handlinger, hvilket er med til at skabe en forudsigelighed hos barnet, skabe forståelse og støtte for sprogtilegnelsen.

  Jeg har fokus på, at børnene udvikler lyst og gå-på-mod i forhold til at blive selvhjulpne (i forhold til den enkeltes aldersniveau). For eksempel at barnet selv er med til at tage tøj af og på, dække bord og lignende.

  I mit daglige arbejde prioriterer jeg oplevelser i naturen højt. Vi er ude hver dag i både regn, sne og sol. Der tages selvfølgelig hensyn til børnenes alderstrin og årstid.

  Når børnegruppen er klar, benytter vi de lokale naturområder. Derfor sætter jeg pris på, at børnene må køre i dagplejens cykel, som vi benytter, når vi tager på tur til for eksempel Holme-Olstrup naturbase.

  Herunder kan I se vores dagsrytme.

  • 6.45-9.00 ankommer børnene og vi leger indenfor.
  • Der serveres morgenmad frem til 7.30.
  • 9.00 holder vi formiddagssamling, hvor vi spiser frugt og brød. Herefter synger vi, læser bøger og leger sanglege.
  • De børn, som sover til formiddag, bliver puttet efter behov.
  • Cirka klokken 10.00 er vi for det meste udenfor på vores legeplads eller går/cykler tur. Vi benytter vores nærområde i form af skoven, grønne områder, naturbasen i Holme-Olstrup og Biblioteket i Fensmark.

          Vores aktiviteter er oftest knyttet til vores læreplan.

  • Cirka klokken 11.30 spiser vi frokost.
  • Cirka klokken 12.30 sover børnene middagslur.

  Når børnene står op fra deres eftermiddagslur, spiser vi eftermiddagsmad og leger efterfølgende inde eller ude alt efter årstid og vejr.

  Før opstart i dagplejen er I altid velkomne til at kontakte mig og aftale besøg, så I kan få et indtryk af, hvordan det er at gå i dagpleje her hos mig.

  På dette besøg kan vi også aftale, hvad I har behov for i forhold til opstart og indkøring.

  Ved opstart skal I forvente, at I som forældre skal deltage den første uge i dagplejen. Den efterfølgende uge forventes det ikke, at I deltager; men måske I har mulighed for at være standby til eventuelt korte dage, hvis behovet skulle være for det.

  Vi spiser sund og varieret kost som hovedsagelig er økologisk.

  Børnene bliver præsenteret for mange forskellige former for madvarer for at fremme nysgerrigheden og modet til at smage på nye ting.

  Vi drikker mælk eller vand til måltiderne. Vi forholder os til Sundhedsstyrelsens vejledninger i forhold til mælk og alder.

  2 små hunde (Chihuahua og Shih Tzu blanding). De er meget glade for alle mennesker, men er ikke sammen med børnene i løbet af dagen.

  Uddannelse, kurser og deltagelse i pædagogiske projekter:

  Uddannet pædagog ved Haslev Seminarium 2009

  Kurser:

  • Tidlig opsporing og bekymringsafklaring for børn fra 0-3 år (kursus)
  • Anerkende inkluderende relationsarbejde – i praksis (internt udviklingsprojekt)
  • Det gode vuggestueliv (udviklingsprojekt for Distrikt Øst)
  • Barnet i centrum (udviklingsprojekt)
  • Førstehjælp
  • Naturkursus på Avnø naturcenter med Kari Hald
  • Sprogklog med ble på. Udviklingsprojekt i dialogisk læsning 0-3-årige
  • Certificering af DGI som idrætsdagplejer (2017)

  Relevante foredrag:

  • Vuggestue pædagogik v/Ole Henrik Hansen PHD, AAU/DPU.
  • Hjernens udvikling v/Susan Hart, cand. psyk.
  • Sansemotorik v/Connie Nissen, børneergoterapeut.
  • Barnet i Centrum v/Stig Brostrøm. Århus Universitet. http://barneticentrum.au.dk/
  • Konflikthåndtering og kommunikation v/Lars Mogensen
  • Sensitive børn v/Lars Lolk