Gå til hovedindhold

Anne Brandt Nielsen

Indhold

  Jeg er Anne, gift med Brian og sammen har vi 2 voksne børn. Jeg har været dagplejer siden 2002, og siden 2004 som ressourcedagplejer.

  Min dagpleje er et roligt og genkendeligt læringsmiljø, med fokus på nærvær, omsorg og anerkendelse.

  Jeg lægger vægt på en rolig, struktureret atmosfære, i et lille miljø med tid til det enkelte barn og tid til fordybelse. Omsorg, nærhed, anerkendelse og tryghed er en selvfølgelighed. Barnet mødes altid af en ansvarlig, synlig og tolerant voksen, der fokuserer på barnets ressourcer. Det enkelte barn skal føle sig værdsat og værdifuldt. Jeg har fokus på, at der via en anerkendende tilgang skabes et pædagogisk miljø, hvor barnet kan udvikle sig bedst muligt.

  Jeg glæder mig til at byde jer og jeres barn velkommen, og til et gensidigt godt samarbejde omkring jeres barn.

  Vores dagligdag indeholder blandt andet leg inde og ude. At tegne og male. Små ture i nærmiljøet, i skov og på naturstier. Vi følger årets gang. Vi leger i haven. Læser historie, kigger i bøger, synger, danser og laver rytmik. Dagene er præget af ro, glæde, nærvær og hygge.

  Børnene deltager alt efter alder og lyst i de daglige gøremål som at bage, dække bord og smøre mad, samt at ordne grøntsager. Alt foregår under trygge rammer og med det enkelte barns behov og ønsker i centrum.

  Jeg lægger vægt på, at vi kommer ud hver dag. Dagplejehjemmet er indrettet, så der er rum til leg og motorisk udfoldelse ude såvel som inde. Vi har mulighed for ture i naturen på dagplejens elcykel, som vi har meget glæde af.

  Med udgangspunkt i det enkelte barn arbejdes med at styrke barnet motorisk gennem leg, rytmik, dans, gymnastik og ture i naturen. Sprogligt gennem rim, remser, sang, historiefortælling og dialogisk læsning. Socialt, hvor jeg lægger vægt på, at selvom vi er en lille gruppe, tager vi hensyn til hinanden. Jeg har samspil med kollegaer i det omfang børnene har gavn og glæde af samværet og mulighed for at indgå i børnefællesskaber.

  Opstarten i dagplejen kan være meget forskellig fra familie til familie. Sammen vil vi finde den løsning, som passer bedst for jer og jeres barn.

  Børn er forskellige – også hvad appetit angår. Nogle børn spiser store portioner, andre kun små smagsprøver. Barnet skal have forskellige smagsoplevelser og vænne sig til madens forskellige konsistenser og dufte. Børn har brug for at undersøge og pille, snuse, smage og lege med maden – spiser med sanserne.

  Fingermad er vigtig – så barnet spiser, hvis muligt, selv.

  Jeg er opmærksom på børnenes ernæringsmæssige behov, og der serveres mange små måltider i løbet af dagen. Børnene skal have dækket behovet for næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energi, som giver en god vækst og god trivsel.

  Jeg mener, at måltiderne skal være et hyggeligt samvær og hvor vi er fælles om nydelsen og glæden ved god og sund mad. Jeg lægger vægt på at tilbyde en sund varieret kost af gode råvarer – gerne økologisk. Jeg bager brød og boller og laver en del pålæg selv. Vi drikker vand og mælk. Jeg sørger for at tilbyde et bredt udvalg af årstidernes frugt, bær og grønt.

  Ingen husdyr.

  Jeg søger til stadighed at dygtiggøre mig og tilegne mig viden og deltager løbende i relevante kurser og temadage.

  Førstehjælp, som opfriskes hver andet år
  Særlige behov- risikobørn og -unge
  Sansemotorik og sanseintegration
  Sanseintegration og relationer
  Rytmik, sang og bevægelse
  Sensitive børn – udfordring eller ressource
  Praksisnær temadag for omsorgssvigtede børn
  Fostrets og fødslens psykologi

  Forrige Næste