Gå til hovedindhold
Ressource
Syd
Ressourcegruppen

Janne Danholt Svenningsen

Indhold

  Jeg hedder Janne og er uddannet pædagog. Jeg ser det, som en livsstil at være dagplejer og min familie og jeg nyder at være en del af dit barns hverdag. Min kerneopgave: at give de små børn en tryg og rolig hverdag med nærvær, omsorg, rummelighed og læring i samspil med andre. Sammen deler vi en masse knus, kram og sjove oplevelser.

  Udelivet vægter jeg meget højt, hvad enten det er på cykel i skoven, på Naturbasen eller en gåtur i nærområdet. Vi er ude hver dag og bruger dagligt naturens mange muligheder. Jeg synes, det er et forunderligt og roligt sted, der udfordrer børnene og alle deres sanser både motorisk, socialt og mentalt. Naturen er på en gang både genkendelig og uforudsigelig og giver mulighed for ro og fordybelse samt understøtter børnenes udvikling.

  Jeg ser frem til et godt og udviklende samarbejde omkring jeres barn.

  Jeg er rigtig glad for at arbejde som ressourcedagplejer, hvor jeg kan skabe en rolig hverdag for sårbare børn i mit hjem. Mit mål for arbejdet er at give det enkelte barn en hverdag med sammenhæng, som dagligt indeholder frisk luft og nye udfordringer, både personligt og socialt. Jeg nyder at have friheden til at vælge, hvordan min og børnenes hverdag skal se ud. Jeg tager altid udgangspunkt i de enkelte børns ressourcer og tilpasser dagens aktiviteter til børnegruppen.

  I mit arbejde er jeg anerkendende, tydelig og forudsigelig for at kunne danne rammerne for en tryg og genkendelig hverdag for jeres barn. Det er vigtigt for mig, at børnene, i hjemlige og rolige omgivelser, får den omsorg til og mulighed for at udvikle sig, som de har brug for.

  Omsorg for mig er:

  Tryghed for det enkelte barn og tryghed i børnegruppen.

  Nærvær, knus og kram.

  Anerkendelse i sprog og handlinger. At jeres barn føler sig set, hørt og forstået.

  Udvikling for mig er:

  At jeres barn bliver tilpas udfordret i forhold til alder og udviklingstrin.

  At jeres barn tilegner sig personlige, sociale, motoriske og sproglige kompetencer.

  Genkendelig hverdag for mig er:

  En daglig og kendt ramme for jeres barn.

  En hverdag der er impulsiv og meningsfuld.

  En naturlig sammenhæng mellem inde- og udeleg.

  Inklusion for mig er:

  At tage udgangspunkt i det enkelte barn.

  Det enkelte barn, skal mødes i dets nærmeste udviklingstrin.

  Jeg tager udgangspunkt i de daglige rutiner i mit læreplansarbejde. Det vil sige, at mit fokus i min dokumentation og evaluering er i de daglige gøremål. Daglige rutiner som også foregår hjemme hos jer forældre. Derved vil vores samarbejde omkring barnet blive mere målrettet og barnets læring blive tydeligt for begge parter, både jer og mig. I planlægningen af min læreplan opstiller jeg realistiske mål og forløb for det enkelte barn og børnegruppen. Her kigger jeg både på det enkelte barns alder og nærmeste udviklingszone, samt hele børnegruppen.

  I indretning af mit hjem til dagplejebørnene bruger jeg min stue som det centrale rum. Stuen inddeles i forskellige legemiljøer, som jeg tilpasser min børnegruppe. Børnene har mulighed for at bruge hele huset.

  Jeg er gift med Peter, som også er uddannet pædagog. Sammen har vi tre drenge, I og jeres børn vil ofte møde Peter og drengene, både morgen og eftermiddag. Vores hjem er røgfrit.

  Jeg er ressourcegruppens grupperepræsentant.

   

  Starten i dagpleje er utrolig vigtig, derfor vil jeg i starten spørge meget ind til barnet, dets søvn, humør og hvor meget det har spist. Alt sammen for, at jeg kan tage hensyn til barnets behov og give jeres barn den bedste dag.

  Hvor længe en indkøring tager og hvordan, er meget forskellig. Nogle børn har brug for meget nærvær og tryghed med forældrene, andre er hurtigere klar til den nye hverdag. Vi tager indkøringen i barnets tempo og i tæt samarbejde. Det betyder meget, at I er trygge og tror på, at jeres barn har det godt hos mig, ellers vil jeres barn fornemme, hvordan I har det og vil reagere på det.

  Det er helt normalt, at børn vil reagere med gråd, når det starter i dagpleje. Indtil barnet har fået erfaringer med afleveringen og hverdagen, vil det gradvist blive mere tryg ved mig og hverdagen.

  Inden barnet starter, er I selvfølgelig meget velkomne på besøg, så I forældre og barnet ser mit hjem og hvor og hos hvem jeres barn skal være. På besøget kan I spørge om alt det, I har behov for eller måske undrer jer over. Inden barnet starter, vil vi holde et kontaktmøde, hvor en konsulent også deltager, og hvor vi sammen vil fortælle jer om dagplejen og I fortæller om jeres barn.

  Jeg lægger stor vægt på forældresamarbejdet. Derfor er tillid og åbenhed vigtigt, så vi sammen kan give jeres barn en god og tryg tid i dagplejen.

  Jeg serverer en sund og varieret kost til dit barn, som følger Dagplejens kostpolitik. Jeg serverer flere måltider i løbet af dagen og der vil altid være noget, barnet kan lide. Det er vigtigt for mig, at barnet selv får lov at udforske maden med alle dets sanser. Det er meget forskelligt, hvad og hvor meget det enkelte barn spiser; men jeg vil opfodre børnene til at smage på maden.

  Ved måltidet er det vigtigt for mig at skabe en rolig og hyggelig atmosfære, hvor børnene, alt efter alder og udvikling, hjælper til med at gøre klar, dække bord, lave mad, øse op, spise og drikke selv, for blandt andet at styrke barnets selvstændighed og selvhjulpenhed. Der vil dagligt være rugbrød med diverse pålæg og grønt til frokost og ugentlig vil vi have dage, hvor der indgår varm mad i frokosten. Børnene vil få tilbudt hjemmebagt brød, knækbrød og frugt til mellemmåltiderne. Til at slukke tørsten får vi vand og mælk, som altid vil være tilgængeligt.

  Ingen

  Jeg er uddannet pædagog i 2006 fra Københavns Pædagogseminarium. Jeg vil stadig gerne dygtiggøre mig inden for mit fag, så jeg deltager løbende i relevante kurser og foredrag og læser gerne relevant faglitteratur. Jeg samarbejder også med relevante fagpersoner, såsom konsulenter, specialpædagogiske vejledere, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter og lignende.

  Jeg har i min tid som dagplejer, blandt andet deltaget i følgende kurser:

  Praksisnær tilgang til omsorgssvigtede børn
  Fostrets og fødslens psykologi
  Sanseintegration og relationer, rytmik, sang, bevægelse for de 1-5 årige – om alle børn også de udsatte og sårbare børn
  Kursus i dagplejens Kerneopgave
  Persondataforordningen (GDPR)
  Leg med sprog
  Førstehjælpskursus til de kære børn (fornyes cirka hvert andet år)
  Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
  Grunduddannelse for dagplejere
  Kompetencehjulet
  Sprogklog med ble på
  Babytegn
  Barnet i centrum
  Brugen af Børneintra
  Udarbejdelse af læreplaner
  Kompetencehjulet version 3
  Naturkursus på Avnø
  Tidlig traumeterapi – efter spædbarnsterapi metoden – Fordybelse i en ny behandlingstilgang til mennesker i alle aldre.
  Et modul i diplomuddannelse i pædagogik: “Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner.”

  Forrige Næste