Gå til hovedindhold

Christel Pernille M. Mikkelsen

Christel Mikkelsen

Indhold

  Jeg er en glad og positiv årgang 1968 og jeg har været dagplejer siden 2006.

  Jeg lægger stor vægt på at være trygheds- og relationsskabende, for når børn er trygge og i sunde relationer, er grobunden for læring og mestring lagt.

  Min ambition, hver dag, er at øge jeres barns selvværd gennem kærligt samspil og børnefællesskaber.

  Jeg lægger vægt på, at vores hverdag er så forudsigelig for børnene som muligt. Det vil sige, at vi har vores rutiner. For eksempel faste tider vi spiser på og vi gør det på samme måde, som vi plejer. Inden vi dækker bord og spiser, skal hænderne vaskes og tørres og vi lærer at vente på tur. I disse rutiner er børnene aktive medspillere. Vi hjælper hinanden med at dække bordet og rydde af igen. Det skaber tryghed og forudsigelighed for børnene… og når vi kører på rutinen, skal børnene ikke bruge kræfter på at navigere, men får overskud til at observere og spejle sig i de andre.

  Ifølge dagtilbudsloven skal jeg, som dagplejer, arbejde med pædagogiske læreplaner. Det er et fantastisk redskab, der sikrer, at jeg får inddraget og reflekterer over de 6 læreplanstemaer hver dag.

  Hvis jeg har fokus på krop, sanser og bevægelse, kan en af vores aktiviteter for eksempel være at tumle i og bygge tårn med puderne, fordi børnene derigennem styrker deres muskler og deres balance. Samtidig er vi sammen i legen. Vi griner sammen og spejler os i hinanden. Afstanden mellem børnene bliver kortere og de er en del af et fællesskab. Børnene udvikler sociale kompetencer. Pludselig kan et barn mestre at holde balancen på den blå pude og den alsidige personlige udvikling er i spil. Jeg tør og jeg kan. Se mig!

  Senere læser vi måske en bog dialogisk. Her har jeg små figurer, billeder eller andre remedier med, der understøtter den historie, vi læser. Ved at få figuren mellem hænderne, forbinder børn nemmere tingen med ordet. Og her er den sproglige kompetence sat i spil.

  Natur, udeliv og science sættes i spil, når vi leger udenfor eller tager en tur i skoven eller til havnen. Eller når børnene undersøger maden til frokost. Det hænger fast på min finger, når jeg trykker den ned i leverpostejsmaden. Hmmm, det klistrer!

  Kultur og æstetik kan være vores højtider. Når vi maler, synger og klæder os ud til fastelavn. Og æstetikken i et hyggeligt legemiljø. Eller en blomst på bordet når vi spiser.

  Disse er kun enkelte eksempler fra vores hverdag i dagplejen, men det er disse ting, jeg overvejer hver dag.

  Det kan være supersvært at skulle aflevere sit barn til en fremmed, man ikke kender. Det ved jeg. Hverdagen bliver anderledes og det kan være svært at skulle være væk fra sit barn mange timer om dagen. Det kender jeg også. Og jeg kan love, at vi i fællesskab finder den bedste opstart for jeres barn – og også for jer forældre. Børn er jo forskellige og derfor opstarter jeg ikke efter en skabelon.

  Men vi mødes inden jeres barn starter og aftaler, hvordan vi sammen får den bedste opstart.

  P.S. Det plejer altid at gå godt.

  Og vores samarbejde stopper ikke ved opstarten. Sammen skal vi sikre os, at jeres barn får de bedste vilkår for læring og livsduelighed.

  Jeg følger Dagplejens kostpolitik og derfor er alle mine basisvarer som æg, mel, mælk, smør, brød, frugt og grønt økologiske. Derudover køber jeg så meget økologisk pålæg som muligt.

  Hvis jeres barn skal have specialkost, skal I selv medbringe det. Det aftaler vi på vores indledende kontaktmøde.

  • Samspil og relationer
  • Arbejdet med udsatte og sårbare børn
  • Konflikthåndtering i det pædagogiske arbejde
  • Leg med sprog
  • Det pædagogiske måltid
  • Løbende førstehjælpskurser
  • Naturkursus på Avnø
  • DGI certificeret idrætsdagplejer
  • Mindful dagpleje certificeret
  • Personlig udvikling
  • Pædagogiske observationer
  • Læreplaner 2019 og forældresamarbejde
  • Kultur og flygtninge

   

  Udover dagplejeregi har jeg taget følgende kurser:

  • Theraplay – en vej til udvikling og trivsel
  • Når børn oplever traumer
  • Hjernens udvikling og heling efter traumer
  • Ser du mig? Børn med relationsforstyrrelser
  • Gode spisevaner giver børn i balance
  • Metakognitiv terapi – støt det sårbare barn
  • Epigenetik og udvikling gennem korte samspil