Skip to main content

Kvalitetssikring og tilsyn

Her kan der læses mere om hvad kvalitetssikring og tilsyn er i Dagplejen Næstved.

Pige i grøn bluse sidder og fingermaler

Tilsyn med kvalitetenog vejledning i det daglige arbejde.

Alle dagplejere i Næstved kommune modtager regelmæssig tilsyn i form af vejledning. Vejledningen har til formål, at udviklet både faglige, strukturelle og menneskelige kvalifikationer hos dagplejerne, således at de kan yde deres bedste ift. børnene. Vejledningen har indbygget og undersøgelsesopgave ved at kontrollere at alle regler og retningslinjer der er indeholdt i arbejdet med dagpasning bliver overholdt.

Dagplejen har organiseret tilsynet i til retninger. Den daglige vejledning, hvor hver dagplejer modtager minimum seks vejledninger årligt, som har til formål at udvikle den daglige praksis. Derudover er der minimum og kvalitetstilsyn årligt. Det er en kvalitetssikring, der gennemgår de fysiske og det faglige indhold, hos den enkelte dagplejer.
se kvalitetstilsynsskemaet her.

Den samlede Dagpleje, din ledelse, daglige ledere og dagplejere har tilsyn fra Center for Dagtilbud og skole (CDS) og gang årligt. Dette tilsyn kontrolerer at regler og retningslinjer samt pædagogiske tiltag bliver overholdt og udført i overensstemmelse med de intentioner Næstved Kommune ønsker i praksis. Derudover giver tilsynet anvisninger til det videre arbejde.

Kontakt

Dagplejen Næstved Kommune

Farimagsvej 65, 1 sal 4700 Næstved

Telefon 5588 7070

E-mail dagplejen@naestved.dk