Gå til hovedindhold

Kvalitetssikring og tilsyn

Her kan der læses mere om, hvad kvalitetssikring og tilsyn er i Dagplejen Næstved.

Pige i grøn bluse sidder og fingermaler

Indhold

    Tilsyn med kvaliteten og vejledning i det daglige arbejde

    Alle dagplejere i Næstved Kommune modtager regelmæssige tilsyn i form af vejledning. Vejledningen har til formål at udvikle både faglige, strukturelle og menneskelige kvalifikationer hos dagplejerne, således at de kan yde deres bedste i forhold til børnene. Vejledningen har indbygget en undersøgelsesopgave ved at kontrollere, at alle regler og retningslinjer, der er indeholdt i arbejdet med dagpasning, bliver overholdt.

    Dagplejen har organiseret tilsynet i tilretninger. Den daglige vejledning, hvor hver dagplejer modtager minimum seks vejledninger årligt, som har til formål at udvikle den daglige praksis. Derudover er der minimum et kvalitetstilsyn årligt. Det er en kvalitetssikring, der gennemgår de fysiske og det faglige indhold hos den enkelte dagplejer.

    Den samlede Dagpleje, din ledelse, daglige ledere og dagplejere har tilsyn fra Center for Dagtilbud og Skole (CDS) en gang årligt. Dette tilsyn kontrollerer, at regler og retningslinjer samt pædagogiske tiltag bliver overholdt og udført i overensstemmelse med de intentioner Næstved Kommune ønsker i praksis. Derudover giver tilsynet anvisninger til det videre arbejde.