Gå til hovedindhold

Udvikling og læring

I Næstved Dagpleje arbejder vi med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Dette arbejde tager sit afsæt i "Det pædagogiske arbejdsgrundlag" og "Den styrkede pædagogiske læreplan".

At arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse sker i samarbejde med forældrene og er beskrevet som Dagplejens kerneopgave.

To børn i lyserøde trøjer sidder og tegner

Indhold

  I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave: 

  At skabe et livs- og læringsmiljø for 0-3 årige i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg.

  At støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, der fremmer deres trivsel, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

  Barn i samspil med voksen om at bygge klodserr

  I det daglige ses det ved, at vi arbejder med pædagogiske læringsmiljøer over hele dagen. Det gælder både i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børns leg. Vi har særligt øje for, at alle børn skal opleve, at de er betydningsfulde og er en værdifuld del af fællesskabet. I fællesskabet oplever vi at høre til, og vi udvikler vores identitet.

  Vores læringsmiljøer er præget af 2 vinkler: 

  • Den ene er, at børn lærer bedst i en tryg og kærlig ramme med nærværende og tilgængelige dagplejere.  
  • Den anden er, at børnene skal udfordres i forhold til det, de er optaget af og at børnene er medskaber af deres egen læring.

  Et barn i alderen 0-3 år er optaget af at lære og være en del af de nære omgivelser. De er optaget af at prøve selv og se, hvad jeg kan med min krop, samt nysgerrige på samværet og samspillet med de andre børn og sin dagplejer.

  Som barn i dagplejen skal man opleve at have indflydelse på egen hverdag, uanset køn, alder og kulturel baggrund. Barnet skal føle sig set, hørt, forstået og taget alvorligt. Hos os skal barnet opleve, det har en værdi i sig selv. Det skal ikke kun forberedes indtil det bliver ”ældre”.

  Glade børn sammen

  Vi arbejder med at understøtte børnenes initiativer, fantasi, nysgerrighed, sprog, selvværd, identitet og sociale kompetencer igennem leg, og dagligdagens samvær.

  Vi tilrettelægger hverdagen med udgangspunkt i den forståelse, at børn lærer ved at bruge deres krop og sanser. Vi understøtter børnenes engagement i det, de er optaget af, arbejder med deres gåpåmod og at turde turde. Dagplejeren er nysgerrig sammen med barnet, motiverende og støtter i at undersøge den nære verden.

  For os er dannelse, ligestilling og demokrati vigtige byggesten i en dagligdag. Det ses ved, at vi arbejder med, at børnene har selvbestemmelse, medbestemmelse, og samtidig er i stand til at indgå i fællesskaber.

  Hver dagplejer har udarbejdet en serviceerklæring, hvor de beskriver, hvad og hvordan de arbejder med børns trivsel, læring og udvikling i det daglige. I som forældre kan få et større indblik i, hvordan der arbejdes og hvordan det udleves i hverdagen i dagplejen. 
  Vi lægger stor vægt på et åbent og respektfuldt forældresamarbejde og det er vigtigt for os, at I forældre fra starten er medinddraget i jeres barns hverdag, så vi sammen kan understøtte og udvikle barnets trivsel og udvikling.