Gå til hovedindhold

Fensmark

Velkommen til dagplejegruppen Fensmark

Billede Af gadekæret i Fensmark , bymotiv

Indhold

  Vi er en blanding af unge og gamle dagplejere, som alle er klar til at byde jeres barn hjertelig velkommen i vores hjem.

  Vi lægger vægt på at bruge vores nærmiljø og den fantastiske natur, skov, bibliotek, boldbaner og diverse legepladser, vi har i vores by. Vi besøger hinanden på kryds og tværs.

  Vi er en gruppe med høj faglighed med månedlige læreplaner, DGI kurser, natur kurser, dialogisk læsning, Mindfuldness kurser, sang, musik og lege kurser osv.

  Vi holder fastelavnsfest, dagplejedag, bedsteforældre dag og juletræsfest. Her hygger vi med dagpleje-børnene, forældre samt bedsteforældre.

  Vi har vores skønne legestue Hasselvang, som er vores PLUS tilbud. Her er vi 3 dagplejere af gangen to gange ugentlig hele dagen. Vi deler legestuen med Holsted gruppen og Lundebakken. Her kan vi i fællesskab være kreative, børnene kan skabe venskaber på tværs og lære de forskellige voksne at kende.

  Vi ser frem til at hilse på jer og jeres barn.