Gå til hovedindhold

Sikkerhed for børn ved brugen af seler.

- Soveseler, seler i højstole og seler i tur-barnevogn.

29. jan. 2024

Indhold

  Som det fremgår af Socialministeriets cirkulære af 29. marts 1976 i punkt 52 skal barneseler i videst muligt omfang undgås.

  Det vil som udgangspunkt sige, at børn som er 2 år og derover, ikke må fastspændes i sele, da der er tale om fastholdelse som er lig med magtanvendelse. Dog med den undtagelse at  i trafikken anvendes seler i biler, cykler og barnevogne i henhold til færdselsloven og hvor det skønnes sikkerhedsmæssigt nødvendigt.

  I Dagplejen følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om børn, der bruger seler. Vi har i ledelsen udarbejdet de lokale retningslinjer for at sikre sikkerhed og procedurer for alle - herunder dagplejere, gæstedagplejere, flyvere og vikarer der har ansvaret for vores børn.

  Retningslinjerne for børn der sover og spiser i dagtilbud, gælder også for private pasningsordninger. Nye pasningsordninger introduceres for denne retningslinje ved godkendelse. Ved løbende tilsyn kontrolleres, at vejledningen overholdes.

  For at kunne følge ”Socialministeriets cirkulære af 29. marts 1976 i punkt 52 hvor barneseler i videst muligt omfang undgås”, skal børn over 2 år sove uden sele. Dette sker mest forsvarligt, ved at barnet sover nede i en forsvarlig højde. Dagplejen tilbyder madras og lagen, tilsvarende alternative løsninger aftales lokalt og godkendes af Dagplejekonsulenten. Derved kan individuelle aftaler tilgodeses i forhold til det enkelte barns behov.

  Det er altid den enkelte dagplejer, gæstedagplejer, flyver og vikars ansvar at tage vare på barnet, når barnet er i dagpleje. Derfor er det den enkelte dagplejer, gæstedagplejer, flyver eller vikar, samt lederen for den enkelte dagplejer, der vurderer om et barn må ligge med sele i barnevogn eller krybbe, eller om barnet skal sove inde på en madras.

  Vurderingen skal ske på baggrund af den viden, der er om barnets adfærd i indsovningsfasen, under selve søvnen og ved opvågningen.

  Når børn sover i en sele, kan der være en risiko for at de bliver viklet ind i selen. Derfor skal der i nærheden af børn med seler, være en sele-kniv – så man hurtigt kan skære børn fri, som er blevet viklet så stramt ind at det skal gå stærkt med at få dem fri. Alle dagplejere modtager en sele-kniv, som skal opbevares et sikkert og nemt sted.

  Af hensyn til den enkelte dagplejers arbejdsmiljø og af ergonomiske hensyn skal tunge løft og vrid undgås, derfor skal hjælpemidler benyttes.

  I henhold til vejledningen til dagtilbudsloven står der følgende:

  Det anbefales, at anvendelse af barneseler (soveseler) i dagtilbud i videst muligt omfang undgås. Hvor en anvendelse af barneseler undtagelsesvis findes nødvendig, bør der alene benyttes seler godkendt af Dansk Varefakta. Der henvises til Sundhedsstyrelsens rådgivningsnotat – Anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn af 2013 – som findes i en elektronisk udgave på Sundhedsstyrelsens hjemmesiden på www.sst.dk

  Ingen barneseler kan anses for at være fuldkommen sikker, hvilket støtter behovet for tilsyn/overvågning. Følgende retningslinjer skal overvejes før soveselen tages i brug:

  ·         Soveselen skal være godkendt og passe til formålet, den skal opfylde gældende kvalitetskrav

  ·         Soveselen skal henvise til den europæiske sikkerhedsstandard EN 13210: 2004 og være godkendt af Dansk Varefakta Nævn, det vil sige mærket VAREFAKTA

  ·         Soveselen skal efterses for eventuelle mangler, og brugsanvisningen skal følges hver gang den anvendes

  ·         Soveselen skal passe til barnets alder og størrelse.
  Det betyder, at den skal sidde tæt ind til kroppen uden at stramme, at barnet ikke kan arbejde sig fri af den, og den skal være nem at justere – både til større og til mindre størrelse

  ·         Soveselen skal være fastspændt med remme i bunden af barnevognen eller krybben, og remmene skal være strammet helt til, så barnet ikke kan løfte sig fra madrassen.

  Tilsyn med sovende børn
  Overvågning og tilsyn med små børn er helt fundamentalt, især fordi små børn ikke kan beskytte sig selv og derfor er overladt til de voksnes omsorg og opsyn. Desuden er børn, der er overladt til sig selv, sårbare overfor insekter, fugle og dyr.

  Spørgsmålet om hyppigt og regelmæssigt tilsyn med sovende småbørn drejer det sig således ikke alene om, hvor sikkert det er at sove med eller uden sele - men at barnevogne, krybber, madrasser mv. skal placeres, så det er muligt for dagplejeren, gæstedagplejeren, flyveren og vikaren at se og høre børnene.

  Der skal tages hensyn til vejret i forhold til hvordan børnene placeres.

  Hyppige og regelmæssige tilsyn skal tilrettelægges efter omstændighederne, herunder kendskab til det enkelte barn.

  Ved blæst, høje/lave temperaturer, mistanke om begyndende sygdom hos barnet, påfaldende passivitet, uro, hyperaktivitet hos barnet - eller hvis barnet opfører sig anderledes end det plejer, vil barnet skulle tilses oftere.

  Sove ude eller inde
  I Danmark er der tradition for, at små børn sover ude. Derfor er der et udtalt ønske fra forældrene om, at børnene sover ude.

  Der er ikke sundhedsfagligt belæg for, at børn bør sove ude – et velventileret værelse med en tilpas temperatur er lige så godt for det enkelte barn. Børn må ikke sove ude, når temperaturen er under 10 minusgrader eller i rimtåge eller meget fugtigt eller diset vejr, eller i direkte sol.

   

  Sovestillinger

   

   

   

   

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn der ikke kan vende sig selv skal lægges til at sove på ryggen for at forebygge vuggedød. Børn, der af sig selv vedvarende forsøger at vænne sig til en alternativ sovestilling, må aldrig placeres i en sele – og skal derfor sove inde. Børn i sele skal altid lægges til at sove på ryggen.

  Barnevogne

   

   

   

   

  Dagplejen og gæstehuse stiller et antal barnevogne til rådighed – er der ikke barnevogne nok til aktuelle antal børn, så medbringer forældrene selv deres barnevogn. Alle barnevogne skal være i sikkerhedsmæssig korrekt stand og være godkendt af Dansk varefakta. Private barnevogne kontrolleres hver gang efter at den har været med hjemme på weekend.

  Puder

                                

  Kan ifølge Sundhedsstyrelsen udgøre en risiko for børn under et år og må derfor ikke anvendes.

  Babyalarmer

   

  Kan give falsk tryghed og kan ikke erstattes hyppige tilsyn. Derfor kan alarm og hyppige tilsyn kombineres.

  Suttekæder

   

  Kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko og må derfor ikke anvendes, når barnet sover

  Sutteflasker

   

   

   

   

  Børn der får flaske eller andet mad bør altid være under opsyn ved indtagelsen af hensyn til risikoen for fejlsynkning og eventuel kvælning. Det kan således ikke anbefales, at børn ligger alene med en flaske men bør være på arm under måltidet også selvom det er en flaske til at sove på.

  Brug af regnslag og fluenet

  Hvis det er muligt bør barnevogne altid placeres under et halvtag, carport og lignende, hvorved man kan undgå brug af regnslag, da brug af regnslag skaber kondens, hvilket ikke er sundt for barnet at sove i. Når barnet sover ude, kan fluenet anvendes, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til at holde insekter eller andre dyr væk. Dog bør brug af fluenet begrænses, da fluenet kan give dårlig ventilation. Der må kun anvendes regnslag og fluenet som passer til barnevognens størrelse. Fluenet skal fastgøres korrekt og kontrolleres før brug af den enkelte dagplejer. Gør fluenet og regnslag en risiko for barnet, skal barnet sove inde.  Seler i højstole
  Udgangspunktet for brugen af seler i højstole er, at de IKKE må bruges. Det skal ses ud fra, at leve op til ”mindste indgrebs princippet”. Dette betyder at seler i højstole ikke må bruges. Derfor skal der være skærpet tilsyn med børn i højstole, og som der står på anvisningerne ved brugen af højstole:

  LAD ALDRIG BARNET VÆRE UDEN OPSYN

   

  Seler i tur-barnevogne/klapvogne

  For at leve op til ”mindste indgrebs princippet”, skal børn på tur ikke være spændt fast i en sele. Hvis det vurderes nødvendigt at spænde et barn fast, skal det ske i dialog med den nærmeste leder/konsulent.

  Ledelsen og dagplejekonsulenterne er forpligtet til at følge ovenstående, og er ansvarlige for at sikkerheden omkring børn der sover hos den enkelte dagplejer, i plus samt gæstehuse. Samtidig skal det også sikres, at seler i højstole ikke benyttes.

  • Ved godkendelse af hjem aftales vilkår for sovende børn.
  • Dagplejekonsulent og dagplejer har på vejledninger en løbende drøftelse omkring sovende børn i forhold til denne retningslinje for brug af seler.
  • Ledelsen og dagplejekonsulenter er ansvarlig for, at sikkerhedsproblematikken med jævne mellemrum drøftes hos den enkelte dagplejer.
  • Ved det årlige kvalitetstilsyn, drøftes brugen af seler med den enkelte dagplejer.
  • Forældrebestyrelsen skal være bekendt med Dagplejens implementering af retningslinjerne.
  • De lokale retningslinjer skal være tilgængelige på Dagplejens hjemmeside.
  • Retningslinjerne udarbejdes i samarbejde med det lokale MED-udvalg og forelægges forældrebestyrelsen og indgår som en del af det kommunale tilsyn.