Gå til hovedindhold

Skallegården

Velkommen til Skallegårdsgruppen

Skallegård gruppen natur i området

Indhold

  I Næstved Syd ligger Skallegårdsgruppen. Vi er en gruppe bestående af 10 dagplejere fordelt i Dyssegårdsparken og på sidevejene til Fuglevangen.

  Vi er en god harmonisk gruppe, med et godt fællesskab, som vægter faglighed og børnenes læring og trivsel meget højt. Vi deltager gerne på kurser, så vi kan bygge videre på vores faglighed. Dette ses bl.a. ved, at nogle er blevet mindfulness-dagplejere, har taget yoga kurser og/eller musik kurser, og vi er næsten alle sammen DGI-certificeret.                                                         Fælles for os alle er, at vi dagligt arbejder med temaer fra hver vores læreplan, og at vi bruger legen som læring.

  Vores alder er fra 20’erne til 60’erne. Vi ser denne aldersforskel som et plus, da alle aldre har noget forskelligt at byde ind med. Vi er gode til at samarbejde, tage hensyn, støtte op om og tænke på hinanden. Vi er gode til at respektere hinanden og bruge vores forskellige kompetencer til at hjælpe hinanden. 

  Som udgangspunkt benytter vi gæstehuset på H C Andersens Vej ved vores fravær. Dog kan det ske, at gæstehuset ikke har plads, og så tilbydes børnene en gæsteplads i gruppen eller nabogruppen.

  Vi går jævnligt på krydsbesøg, hvor vi mødes to dagplejere ad gangen på skift hos hinanden. Dette gør vi, så vi sikrer, at børnene kender de andre børn og voksne i gruppen. Således bliver det noget nemmere, hvis de en dag skal i gæstepleje hos en anden dagplejer.

  Hver 2. uge går vi i PLUS-tilbud, som ligger på Plantevej. Dette også for at sikre, at børnene får et kendskab til de andre børn og voksne i et større socialt samvær, og her kan der skabes nye venskaber. Det er også i PLUS, vi har vores arrangementer som bl.a. kunne være: fastelavn, påskefrokost, bedsteforældredag, juletræsfest, julefrokost eller hvad den enkelte gruppe nu vælger at holde. Dog er det op til den enkelte gruppe, om de vælger at afholde alle de førnævnte arrangementer. Vi synes, det er vigtigt at lære børnene om kulturelle traditioner.

  Har vi mulighed for det, så deltager vi i Dagplejens Dag (2. onsdag i maj), teaterture, julegudstjeneste i Sct. Jørgens kirke, og vi er altid parate på spontane ture.