Gå til hovedindhold

Dagplejens gæstepleje

Dagplejens gæstepleje i Næstved Kommune.

Barn i sandkasse leger med sandkassebiler

Indhold

  Gæsteplejen er den pasningsordning, jeres barn bliver tilbudt, når den faste dagplejer er fraværende.
  Fraværet kan være enten planlagt, akut eller længerevarende.
  Når barnet skal i gæstepleje, vil en af følgende muligheder blive tilbudt:

  • Hos vores faste gæstedagplejere
  • Hos vores tre gæstehuse beliggende i Næstved og Herlufmagle
  • Hos en dagplejer som 5. barn

  Når vi bliver bekendt med, at en dagplejers fravær bliver længerevarende, kan der ske ændringer i forhold til placering af barnet. Dette gør vi for at finde en stabil og tryg løsning for barnet.

  Tryghed for barnet skaber fundamentet for en god og forudsigelig hverdag. 
  Derfor vil barnet i sin første tid i Dagplejen lære de andre børn og dagplejere i gruppen at kende igennem vores PLUS tilbud. På den måde bliver overgangen til gæsteplejen så tryg og blid som muligt.

  Ved akut fravær ringer den ansvarlige morgentelefonvagt imellem klokken 6 og 7. I tilfælde af at telefonen ikke bliver besvaret, forsøger vi efterfølgende at ringe 2 gange; derefter bliver der lagt besked på telefonsvareren/SMS.

  Åbningstiden er den samme som hos jeres faste dagplejer.

  I bliver mødt af en imødekommende dagplejer, som er informeret om, at I kommer.

  Dagplejeren vil spørge dig om, hvordan dit barn har sovet, spist og om der er ting, der er vigtige at være opmærksom på.

  I kan altid lave individuelle aftaler med dagplejeren, således at oplevelsen i gæsteplejen bliver god for alle parter.

  Ved akut gæsteplacering har dagplejeren altid en barnevogn til rådighed.

  • At det er muligt at komme i telefonisk kontakt med jer fra klokken 6.00.

  • Husk at aflytte telefonsvarer/SMS om eventuel besked vedrørende gæsteplacering, så unødig kørsel kan undgås.

  • I fortæller om jeres forventninger, så vi sammen kan skabe en god dag for barnet.

  • At I videregiver relevante informationer om jeres barn.

  • At I er behjælpelige med at klare de praktiske forhold: 
   • Skiftetøj
   • Sengetøj
   • Bleer
   • Barnevogn m.m.

  • I sørger for, at information om jeres barn løbende bliver opdateret på barnets stamdata.

  Dagplejeren kan have planlagt tur ud af huset fra klokken 9.00.
  Husk at give besked hvis I kommer senere.

  Enhver kontakt til dagplejeren sker inden for dennes åbningstid.

  Ved uoverensstemmelser eller undring over praksis er det vigtigt at afklare dette med dagplejeren og/eller dagplejekonsulenten.