Gå til hovedindhold
dagplejeinfo

Vejledning til Nembørn

Vejledning til Nembørn

Nembørn

Indhold

  Indmeldelse i dagpleje, kan ske til den 1. eller 16. i måneden.

  Du skal selv booke pladsen til dit barn i dagpleje. Det gøres på en let og overskuelig måde.
  Den hedder NemPlads - en del af "NemBørn Næstved".

  Du kan finde NemPlads på din computer på www.nemboern.naestved.dk eller via tablet og smartphone. Du kan hente en app i Google Play eller App Store, ved at søge på ”Nembørn Næstved”. Du skal bruge MitId for at booke en plads til dit barn. Du vil modtage en bekræftelse, når din bookning er gennemført.

  Sådan booker du en plads:
  1. Log på www.nemboern.naestved.dk med MitID
  2. Find fanen NemPlads under dit barns navn
  3. Vælg den dato du ønsker, dit barn skal starte
  4. Angiv det dagtilbud eller område du ønsker plads i
  5. Når du har fundet den plads, der passer bedst til jeres behov, og som er ledig, skal du huske at klikke på ”Book plads”.
  6. Du skal være opmærksom på, at der er forskel på efterspørgslen til de enkelte dagplejere, det er derfor ikke sikkert, der er mulighed for at imødekomme alle ønsker.

  Næstved Kommune har deltidspladser i alle kommunens dagtilbud. Deltidspladserne er 30 timer pr. uge i tidsrummet 8.30-14.30.

  Hvis dit barn allerede er indmeldt og indmeldelsen ønskes ændret til en deltidsplads, så foretages det med 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis dit barn er indmeldt i en daginstitution, skal du selv rette henvendelse til lederen af daginstitutionen, som meddeler ændringen til Pladsanvisningen. Hvis dit barn er indmeldt i en dagpleje, skal du selv rette henvendelse til Pladsanvisningen.

  Hvis dit barn ikke er indmeldt i en daginstitution eller en dagpleje, gælder de almindelige regler for indmeldelse og pladsgaranti. Når der indmeldes på en plads, er det altid på fuld tid. Aftale om deltid sker ved henvendelse til institutionen eller Pladsanvisningen, og kan være gældende fra 1. dag.

  Ændring fra deltid til fuld tid, kan ske med 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis ændringen er begrundet i, at forældrene har fået arbejde, kan det ske med dags varsel.

  Retten til en deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

  Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?

  Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I Næstved Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem klokken 8.30 og 14.30. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter klokken 8.30 og skal hentes inden klokken 14.30. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

  Ansøgning om deltidsplads

  Ansøgning om deltidsplads skal sendes som sikker mail til Pladsanvisningen enten via e-boks eller via borger.dk, med mindst 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Den ansøgte periode skal begynde den 1. eller 16. i måneden og slutte den 15. eller sidste dag i en måned. Ansøgningen skal indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne også fremsendes (Der vil typisk være indgået en aftale senest 8 uger efter fødslen).

  Hvornår har forældre ret til en deltidsplads?

  Så længe der er en forælder, som er på barsel, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn, mellem 26 uger og til skolestart, i et dagtilbud. Forældrene kan derfor skiftes til at have barsel under den ansøgte periode med deltidsplads. Forældrene kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

  Opsigelse før tid af en deltidsplads i forbindelse med barsel

  Forældre kan vælge at deres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan ske ved henvendelse til Pladsanvisningen, med en arbejdsdags varsel.

  Børnepasning

  Skal dit barn starte i dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO? Vælg en fuldtids- eller deltidsplads til dit barn eller kom på venteliste til kommunens mange dagtilbud. I Næstved Kommune har dit barn pladsgaranti og du kan læse om reglerne for dit barns dagtilbud under billedet.