Gå til hovedindhold

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet i Dagplejen har udgangspunkt i Næstved Kommunes tre værdier: helhed, tillid og dialog, samt i Dagplejens definition af kerneopgaven:

Kvinde i lyserød bluse sidder og tegner med barn i lyseblå trøje

Indhold

  I samarbejde med forældrene er dagplejens kerneopgave:

  Vision: At skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 årige børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg.

  Mission: At støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de får mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

  Samarbejde kræver gensidighed og involvering for at forstå det enkelte barns behov og dermed skabe en daglig ramme, der tilgodeser dette. I den forbindelse taler vi med forældre og ikke om forældre, og vi forventer at kunne skabe grundlaget for Næstved Kommunes tre værdier i samarbejdet.

  GENSIDIGHED

  Bygger på, at vi kan have tillid til hinanden, herunder de beslutningsprocesser vedrørende rutiner, politikker og andre arrangementer der forekommer i løbet af året. Derudover ønsker vi en udveksling af viden om barnet, vejledning, løbende forventningsafstemning, osv. Udgangspunktet er at tale sammen og dele perspektiver og viden, derefter at finde løsninger sammen, så barnet får det bedste udgangspunkt i hverdagen til at udvikle og socialisere sig med de andre børn.

  HVERDAGENS PÆDAGOGIK

  Vi deler hverdagen og forklarer hvorfor vi gør, som vi gør, og samstemmer med forældrenes normer og opdragelsesmønstre. En konstruktiv forventningsafstemning tager afsæt i, hvad vi som dagplejere gør i hverdagen. For forældre, der ikke selv er fagpersoner i denne sammenhæng, kan det være meget givende, når vi forklarer baggrunden for de pædagogiske handlinger, rammer og regler, der er til stede i et dagplejehjem. Forældrene kan hente inspiration og omsætte det til, hvad de kan gøre derhjemme.

  NYE SAMMENHÆNGE

  Vi satser på at skabe gode sammenhænge, hvor forældre og dagplejere kan mødes og udveksle viden om dannelsen af barnet. Vi ønsker, at forældresamarbejdet gentænkes på en måde, så de daglige ledere/konsulenter samt dagplejere i højere grad kan bidrage med deres professionelle input og fælles opgaver, samtidig med at man hører om forældrenes erfaringer om specifikke emner, såsom barnets sprog, leg, gryende sociale kompetencer, osv.

  FORÆLDRESPARRING

  Vores indsats for at skabe rum for, at forældrene kan støtte og vejlede hinanden dels i hverdagens møde hos dagplejeren, men også i vores flerfamilietilbud. Forældre deler mange af de samme oplevelser i hverdagen og kan have glæde af at høre om, hvordan de andre håndterer de udfordringer, der dels kan være i eget hjem og/eller er forbundet med at gå i dagplejen.

  Forskning viser, at jo bedre kontakten og samarbejdet er mellem forældre, dagplejere og daglige ledere/konsulenter, des mere positivt og trygt oplever barnet dagtilbuddet. Et velfungerende forældresamarbejde kan desuden give børnene en bedre kognitiv og social udvikling, især for børn i socialt udsatte positioner. Vores medarbejdere og forældrene har hver især en unik viden om barnet, og når de deler den viden med hinanden, bliver de sammen klogere på, hvad der er vigtigt for barnet, og hvad de sammen kan gøre for at fremme barnets trivsel, udvikling og læring – og ikke mindst samskabe det gode børneliv!

  DAGLIGE OPDATERINGER

  Via Aula er der en systematisk metode til daglige opdateringer omkring børnenes aktiviteter, måltider og søvn. Målet er at skabe fælles tryghed og skabe mere involvering i børnenes dagligdag.

  SAMARBEJDSFLADER

   

  • Bestyrelsen – udvalgt på den årlige generalforsamling og medvirker til de overordnede beslutninger.
  • Flerfamilietilbud – et tilbud til forældre om en tidlig indsats omkring barnet. Herunder undervisning/ workshops om relevante emner som børneudvikling, pædagogik, konflikthåndtering, ernæring osv.  
  • Forældresamtaler – dels de daglige samtaler med dagplejeren om, hvad der er sket den pågældende dag, men også samtaler med den daglige leder/konsulent.
  • Start- og overleveringssamtaler – deling af informationer om barnet.
  • Tidlig Tværfaglig Indsats/TTI, herunder underretninger og visitation til specialtilbud – Hjælp til forældre, der har brug for yderligere støtte.
  • Aula – den digitale platform til kommunikation imellem forældre og professionelle.
  • Hjernen & Hjertet/TOPI - Målet med Hjernen & Hjertet er at opnå det bedst mulige grundlag for at styrke børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Gennem en række fagrettede redskaber, herunder sprogvurdering, er det muligt at arbejde struktureret med børn og børnegrupper, og samtidig gør systemet det let at inddrage forældrene for at opnå et helhedsorienteret billede af barnet.
  • Det årlige forældremøde med oplægsholder.
  • Inden opstart har vi en åben dør politik. Det vil sige at man altid kan komme på besøg hos sin kommende dagplejer.